dcsimg

Hybogasteraceae ( anglais )

fourni par wikipedia EN

The Hybogasteraceae are a family of fungi in the order Russulales. The family consists of a single genus, Hybogaster, only known from southern Chile, and associated with living Nothofagus trees.[1]

References

  1. ^ Singer R. (1964). New genera of fungi — XII: Hybogaster. Sydowia 17: 13-16.
  • Cannon PF, Kirk PM (2007). Fungal Families of the World. Wallingford: CABI. ISBN 0-85199-827-5.
 title=
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Hybogasteraceae: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN

The Hybogasteraceae are a family of fungi in the order Russulales. The family consists of a single genus, Hybogaster, only known from southern Chile, and associated with living Nothofagus trees.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Hybogasteraceae ( espagnol ; castillan )

fourni par wikipedia ES

Hybogasteraceae es una familia monotípica de hongos del orden Russulales, tiene 1 géneros, Hybogaster y 1 especies, Hybogaster giganteus.[1]

Referencias

 title=
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autores y editores de Wikipedia
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia ES

Hybogasteraceae: Brief Summary ( espagnol ; castillan )

fourni par wikipedia ES

Hybogasteraceae es una familia monotípica de hongos del orden Russulales, tiene 1 géneros, Hybogaster y 1 especies, Hybogaster giganteus.​

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autores y editores de Wikipedia
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia ES

Hybogaster giganteus ( ukrainien )

fourni par wikipedia UK
  1. Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. Dictionary of the Fungi. — 10th ed. — Wallingford : CABI, 2008. — С. 609. — ISBN 0-85199-826-7.
  2. Cannon PF, Kirk PM. Fungal Families of the World. — Wallingford : CABI, 2007. — С. 163. — ISBN 0-85199-827-5.
  3. Singer R. New genera of fungi — XII: Hybogaster // Sydowia. — 1964. — Т. 17. — С. 12-15.
  4. Miller SL, Larsson E, Larsson KH, Verbeken A, Nuytinck J. Perspectives in the new Russulales // Mycologia. — 2006. — Т. 98, вип. 6 (листопад-грудень). — С. 960-970. — DOI:10.3852/mycologia.98.6.960.

Зовнішні посилання


licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Автори та редактори Вікіпедії
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia UK

Hybogaster giganteus: Brief Summary ( ukrainien )

fourni par wikipedia UK
Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. Dictionary of the Fungi. — 10th ed. — Wallingford : CABI, 2008. — С. 609. — ISBN 0-85199-826-7. Cannon PF, Kirk PM. Fungal Families of the World. — Wallingford : CABI, 2007. — С. 163. — ISBN 0-85199-827-5. Singer R. New genera of fungi — XII: Hybogaster // Sydowia. — 1964. — Т. 17. — С. 12-15. Miller SL, Larsson E, Larsson KH, Verbeken A, Nuytinck J. Perspectives in the new Russulales // Mycologia. — 2006. — Т. 98, вип. 6 (листопад-грудень). — С. 960-970. — DOI:10.3852/mycologia.98.6.960.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Автори та редактори Вікіпедії
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia UK

Hybogasteraceae ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Hybogasteraceae là một họ nấm trong hộ Russulales. Họ này chỉ có một chi Hybogaster chỉ được tìm thấy ở miền nam Chile, và cộng sinh với các cây còn sống của Nothofagus.[1]

Tham khảo

  1. ^ Singer R. (1964). New genera of fungi — XII: Hybogaster. Sydowia 17: 13-16.
  • Cannon PF, Kirk PM. (2007). Fungal Families of the World. Wallingford: CABI. ISBN 0-85199-827-5.


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Hybogasteraceae: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Hybogasteraceae là một họ nấm trong hộ Russulales. Họ này chỉ có một chi Hybogaster chỉ được tìm thấy ở miền nam Chile, và cộng sinh với các cây còn sống của Nothofagus.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI