dcsimg
Image de <i>Humata anderssonii</i>
Nom non-résolu

Viridiplantae

Viridiplantae ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Viridiplantae (nghĩa đen "thực vật xanh")[1][2][3] là một nhánh bao gồm tảo lụcthực vật đất liền[4][5].

Trong một số hệ thống phân loại nhánh này được coi như là một giới[6] dưới các tên gọi khác nhau, như Viridiplantae, Chlorobionta hay đơn giản chỉ là Plantae, khi định nghĩa của tên gọi cuối cùng này là sự mở rộng của giới thực vật truyền thống để bao gồm cả tảo lục. Adl và ctv., những người đã đưa ra một phân loại cho toàn bộ thực vật nhân chuẩn vào năm 2005, cũng đã đề xuất tên gọi Chloroplastida cho nhóm này, phản ánh một điều là nhóm này có các lục lạp với diệp lục chủ yếu là màu xanh. Họ từ bỏ tên gọi Viridiplantae trên cơ sở cho rằng phần lớn các loài không phải là thực vật, như truyền thống vẫn coi là như vậy[7].

Cùng với tảo đỏ (Rhodophyta) và Glaucophyta, Viridaeplantae được coi là thuộc về nhánh lớn hơn, gọi là Archaeplastida hay Primoplantae.

Các nhóm đơn ngành ChlorophytaStreptophyta được phân loại là thuộc về Viridiplantae[8].

Tổng cộng có trên 350.000 loài sinh vật thuộc về Viridiplantae[9].

Viridiplantae không có myosin lớp I[10].

Hình ảnh

Ghi chú

  1. ^ Duvick J, Fu A, Muppirala U, và ctv. (tháng 1 năm 2008). “PlantGDB: a resource for comparative plant genomics”. Nucleic Acids Res. 36 (Database issue): D959–65. PMC 2238959. PMID 18063570. doi:10.1093/nar/gkm1041. Chú thích sử dụng tham số |month= bị phản đối (trợ giúp)
  2. ^ “www.ncbi.nlm.nih.gov”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2009.
  3. ^ Cocquyt E, Verbruggen H, Leliaert F, Zechman FW, Sabbe K, De Clerck O (2009). “Gain and loss of elongation factor genes in green algae”. BMC Evol. Biol. 9: 39. PMC 2652445. PMID 19216746. doi:10.1186/1471-2148-9-39.
  4. ^ Becker B (2007). “Function and evolution of the vacuolar compartment in green algae and land plants (Viridiplantae)”. Int. Rev. Cytol. 264: 1–24. PMID 17964920. doi:10.1016/S0074-7696(07)64001-7.
  5. ^ Kim E, Graham LE (2008). Redfield, Rosemary Jeanne, biên tập. “EEF2 analysis challenges the monophyly of Archaeplastida and Chromalveolata”. PLoS ONE 3 (7): e2621. PMC 2440802. PMID 18612431. doi:10.1371/journal.pone.0002621.
  6. ^ “Viridiplantae”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2009.
  7. ^ Adl, Sina M.; và ctv. (2005), “The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists”, Journal of Eukaryotic Microbiology 52 (5): 399, doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x Chú thích sử dụng tham số |coauthors= bị phản đối (trợ giúp)
  8. ^ Simon A, Glöckner G, Felder M, Melkonian M, Becker B (2006). “EST analysis of the scaly green flagellate Mesostigma viride (Streptophyta): implications for the evolution of green plants (Viridiplantae)”. BMC Plant Biol. 6: 2. PMC 1413533. PMID 16476162. doi:10.1186/1471-2229-6-2.
  9. ^ Smith SA, Beaulieu JM, Donoghue MJ (2009). “Mega-phylogeny approach for comparative biology: an alternative to supertree and supermatrix approaches”. BMC Evol. Biol. 9: 37. PMC 2645364. PMID 19210768. doi:10.1186/1471-2148-9-37.
  10. ^ Odronitz F, Kollmar M (2007). “Drawing the tree of eukaryotic life based on the analysis of 2,269 manually annotated myosins from 328 species”. Genome Biol. 8 (9): R196. PMC 2375034. PMID 17877792. doi:10.1186/gb-2007-8-9-r196.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Viridiplantae: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Viridiplantae (nghĩa đen "thực vật xanh") là một nhánh bao gồm tảo lụcthực vật đất liền.

Trong một số hệ thống phân loại nhánh này được coi như là một giới dưới các tên gọi khác nhau, như Viridiplantae, Chlorobionta hay đơn giản chỉ là Plantae, khi định nghĩa của tên gọi cuối cùng này là sự mở rộng của giới thực vật truyền thống để bao gồm cả tảo lục. Adl và ctv., những người đã đưa ra một phân loại cho toàn bộ thực vật nhân chuẩn vào năm 2005, cũng đã đề xuất tên gọi Chloroplastida cho nhóm này, phản ánh một điều là nhóm này có các lục lạp với diệp lục chủ yếu là màu xanh. Họ từ bỏ tên gọi Viridiplantae trên cơ sở cho rằng phần lớn các loài không phải là thực vật, như truyền thống vẫn coi là như vậy.

Cùng với tảo đỏ (Rhodophyta) và Glaucophyta, Viridaeplantae được coi là thuộc về nhánh lớn hơn, gọi là Archaeplastida hay Primoplantae.

Các nhóm đơn ngành ChlorophytaStreptophyta được phân loại là thuộc về Viridiplantae.

Tổng cộng có trên 350.000 loài sinh vật thuộc về Viridiplantae.

Viridiplantae không có myosin lớp I.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI