dcsimg
Nom non-résolu

Rhodophyta

Roodalgen ( néerlandais ; flamand )

fourni par wikipedia NL

Roodalgen of roodwieren (wetenschappelijke naam: Rhodophyta, van Grieks: ῥόδον = roze; φυτόν = plant) zijn een belangrijke groep algen, waarvan meer dan 5000 soorten bekend zijn.[2] De meeste roodalgen zijn meercellige organismen en leven in de zee, waaronder bepaalde groepen zeewier. Door het gebruik van het pigment r-fycoërytrine bij de fotosynthese zijn roodalgen rossig gekleurd.

Roodalgen leven voornamelijk in de littorale zone van de zee, maar sommige soorten komen ook in zoet water of op vochtige plekken op het land voor. De oudste fossielen van roodalgen zijn ongeveer 1400 miljoen jaar oud, waarmee het een van de oudste groepen algen is.[1]

Eigenschappen

 src=
Sommige roodalgen zijn iriserend wanneer ze zich boven water bevinden.

Pigmenten en fotosynthese

Roodalgen zijn voornamelijk autotrofe organismen, die fotosynthese voor hun energiebehoefte gebruiken. Ze bezitten fotosynthetisch actieve plastiden (in roodalgen worden dit rhodoplasten genoemd), die chorofyl-a en carotinoïde bevatten, maar geen chlorofyl-b. De thylakoïden liggen in de cellen niet in stapels maar op vergelijkbare afstanden naast elkaar geordend. Op de thylakoïden zitten 30 tot 40 nm grote, min of meer ronde structuren, die fycobilisomen genoemd worden. Deze bevatten pigmenten die bij de fotosynthese helpen licht op te vangen. Onder deze pigmenten zijn in water oplosbare fycobiliproteïnen, fycoërytrine, allofycocyanine, fycocyanine of fycocyanide. Chlorofyl-a is een groen pigment, r-fycocyanide is blauw en carotinoïde oranje. Omdat fycoërythrine overheerst hebben de meeste roodwieren een rode kleur. Fycoërythrine is echter instabiel bij hoge lichtintensiteit, zodat veel aan het oppervlakte levende soorten roodalgen er niet rood uitzien.

Specifiek voor roodwieren is de productie van amylopectine en floridoside als voedselreserve. Dit wordt niet, zoals planten met zetmelen doen binnenin, maar aan het oppervlak van de plastiden (in het cytosol) opgeslagen.

Celbouw

Roodalgen hebben eukaryotische cellen met een karakteristieke opbouw van de celwanden, de thalus en de plastiden met pyrenoïde. De cellen hebben geen flagella of centriolen.

De celwand is dubbel, waarbij de buitenlaag meestal van pectinezuren gemaakt is, waar agaragar of carrageen uit kan worden gewonnen. De binnenste laag bestaat voornamelijk uit cellulose.[3]

Bij roodalgen is de cytokinese, die op de mitose volgt, incompleet, zodat er een gaatje in de afscheiding tussen twee nieuwe cellen overblijft. Vlak nadat de afscheiding gevormd is, wordt het cytoplasma van de twee cellen echter gescheiden door de vorming van een "plug", die de verbinding opvult. Verbindingen tussen cellen die dezelfde oudercel hebben worden primaire verbindingen genoemd. De meeste cellen in roodalgen hebben twee primaire opgevulde verbindingen, vanwege de apische manier van groei. Er zijn ook verbindingen tussen cellen die geen gemeenschappelijke oudercel hebben, deze worden secundaire verbindingen genoemd. Ze worden gevormd wanneer bij een ongelijke celdeling een dochtercel met een eigen kern ontstaat, die vervolgens fuseert met een aanliggende cel. Dit type verbindingen vormt bij de orde Ceramiales karakteristieke patronen.

Levenscyclus en voortplanting

 src=
Levenscyclus van Iers mos (Chondrus crispus). n betekent dat een fase haploide is, 2n dat ze diploide is.

Roodalgen zijn de enige organismen met een trigenetische levenscyclus, wat betekent dat er een afwisseling is van drie verschillende generaties.

Carposporofyt

In de eerste generatie, de diploïde carposporofyte fase, is een roodalg onvruchtbaar en leeft, vaak ingekapseld, op de ouder.

Na de voorafgaande bevruchting ontstaat een diploïde carposporofyte cel, die door middel van mitose sporen aanmaakt. Daarbij wordt door de ouder de stof spermine aangemaakt, die de aanmaak van carposporen (mitosporen) stimuleert. De carposporyt wordt bij veel soorten beschermd door een omhulsel (het cytocarp) van de gametofyte ouder.

Tetrasporofyt

De uitgezaaide carposporen vormen de diploïde tetrasporofyte generatie, waarin door meiose (tetra-)sporen gemaakt worden, die zich ook uitzaaien. De carposporen zaaien zich uit tot ongeslachtelijke tetrasporofyte individuen, die door meiose een tweede type spore produceren. Dit type sporen worden tetrasporen of meiosporen genoemd. Uit deze sporen groeien, na uitzaaiing, geslachtelijke gametofyte individuen. Tetrasporofyte individuen maken echter ook carposoren aan, die tot een kopie van de ouder uitgroeien (ongeslachtelijke voortplanting).

Gametofyt

De tetraspore-uitzaaiingen zijn geslachtelijk (gametofyt generatie) en produceren zaad- of eicellen.

In de gametofyt generatie worden (haploïde) gameten (zaadcellen) geproduceerd en vindt seksuele voortplanting plaats.

Het vrouwelijk geslachtsorgaan van roodalgen in de gametofyt fase is een langgerekte cel die carpogonium genoemd wordt, vergelijkbaar met een gametangium bij planten. Het carpogonium heeft een langgerekt ontvangstorgaan, dat trichogyn genoemd wordt.

Roodalgen hebben geen beweeglijke gameten, zodat de verplaatsing van sporen en zaadcellen door de stroming van het water moet gebeuren. De bevruchting vindt plaats als een zaadcel het trichogyn bereikt. Een trygogyn blijft groeien tot het met een zaadcel in aanraking komt. Na de bevruchting zal de celwand aan de basis van het trichogyn dikker groeien zodat het van de rest van het carpogonium wordt afgescheiden en geen verdere zaadcellen meer kunnen worden toegelaten.[1]

Wanneer een zaadcel het trichogyn bereikt, zal een opening ontstaan waardoor de inhoud van de zaadcel in het carpogonium kan stromen en de eicel bevrucht kan worden. De mannelijke celkern splitst zich, waarop een van de twee helften met de kern van het carpogonium versmelt.

Ecologie

Bepaalde soorten roodalgen verzamelen calciumcarbonaat en zorgen voor de opeenhoping van kalkkorsten in de zee. Ze vormen daarmee belangrijke rifbouwers. In ondiep zeewater kunnen bepaalde soorten roodalgen in kelpwouden een belangrijke ecologische rol spelen als voedsel en schuilplek voor veel soorten vissen en ongewervelden.

Sommige soorten leven in zoet water (ze zijn limnisch). Zo kunnen kikkerdrilwier (Batrachospermum moniliforme) en Rhodochorton in beken, sloten of meren aangetroffen worden. Het kunnen ook ongewenste bewoners van aquaria zijn. Sommige eencellige soorten komen op vochtige plekken op het land voor.

Sommige soorten roodalgen gedijen in extreme omstandigheden, ze zijn extremofiel. Zo is voor de kust van de Bahama's een kalkkorsten bouwende roodalg gevonden, die op 268 m diepte overleeft. De lichtintensiteit is op die diepte nog maar 0,001% van het oppervlakte, maar dankzij het rode pigment fycoërythrine kunnen roodalgen licht met extreem korte golflengten opnemen, dat op zulke grote diepte nog doordringt. Een ander voorbeeld Galdieria sulphuraria, een roodalg die in vulkanische zwavelbronnen leeft, bij extreem lage pH, hoge temperatuur en de aanwezigheid van diverse giftige metalen. Deze soort is niet autotroof meer maar heterotroof, ze leeft binnenin gesteente (endoliet). Met behulp van eiwitten in de celwand sluist deze soort suikers de cel binnen, die voor de energiewinning gebruikt worden.

Classificatie

Taxonomie en cladistiek

De roodalgen vallen in de taxonomie in de supergroep van de Archaeplastida, een grote groep waarin ook de Glaucophyta (een groep zoetwateralgen) en de Viridiplantae (een clade die de landplanten en groenalgen bevat) vallen. Sommige taxonomen beschouwen alle Archaeplastida als planten, zodat volgens hen de roodalgen ook tot het plantenrijk behoren.[4] Onderstaand cladogram geeft de verwantschappen tussen de verschillende groepen aan:[5]

Traditioneel worden de roodalgen in twee onderklassen verdeeld: de Florideophycidae en de Bangiophycidae. Door het moleculair-genetisch onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat de complexere Florideophycidae een monofyletische groep zijn binnen de Bangiophycidae, met als zustergroep de Bangiales.[7] Sommige taxonomen gaan sindsdien uit van een enkele klasse Rhodophyceae (in feite een nieuwe naam voor de Bangiophycidae),[1] in andere indelingen is sprake van tot zeven verschillende klassen.[8] Over de precieze indeling binnen de Archaeplastida is duidelijk nog geen overeenstemming voor taxa hoger dan orden.

De roodwieren kunnen als volgt worden ingedeeld:[9]

 • Stam Rhodophyta
  • Onderstam Rhodellophytina
   • Klasse Rhodellophyceae
     • Orde Rhodelliales (Porphyridiales 1 in Saunders and Hommersand 2004.)
     • Orde Stylonematales (Porphyridiales 2 in Saunders and Hommersand 2004.)
     • Orde Porphyridiales (Porphyridiales 3 in Saunders and Hommersand 2004.)
  • Onderstam Metarhodophytina
   • Klasse Comspopogonophyceae
     • Orde Compsopogonales
     • Orde Erthropeltidales
     • Orde Rhodochaetales
  • Onderstam Eurhophytina
   • Klasse Bangiophyceae
     • Orde Bangiales
   • Klasse Florideophyceae
    • Onderklasse Hildenbrandiophycidae
     • Orde Hildenbrandiales
    • Onderklasse Nemaliophycidae
     • Orde Nemaliales
     • Orde Acrochaetiales
     • Orde Balbianiales
     • Orde Balliales
     • Orde Batrachospermales
     • Orde Colaconematales
     • Orde Corallinales
     • Orde Palmeriales
     • Orde Rhodogorgonales
     • Orde Thoreales
    • Onderklasse Ahnfeldtophycidae
     • Orde Ahnfeltiales
     • Orde Pihiellales
    • Onderklasse Rhodymeniophycidae
     • Orde Rhodymeniale
     • Orde Bonnemaisoniales
     • Orde Ceramiales
     • Orde Gelidiales
     • Orde Gigartinales
     • Orde Gracilariales
     • Orde Halymeniales
     • Orde Nemastomatales
     • Orde Plocamiales
     • Orde Rhodymeniales

Evolutie

Volgens de endosymbiontentheorie stammen alle Archaeplastida af van een endosymbiose tussen een eukaryoot en een blauwalg, die ongeveer 1600 miljoen jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. De blauwalg bleef binnenin de eukaryoot voor fotosynthese zorgen en vormde zodoende de eerste chloroplast.[10]

De oudste fossiele roodalgen zijn 1200 miljoen jaar oude fossielen van de meercellige soort Bangiomorpha pubescens. Deze fossielen werden gevonden in het noordoosten van Canada en zijn tegelijkertijd de oudste fossielen van eukaryoten die aan een modern taxon toegeschreven kunnen worden: ze lijken sterk op het moderne geslacht Bangia.[11]

De oudste zekere rifbouwende roodalgen, de solenoporen, komen uit het Cambrium. Daarnaast zijn fossielen van mogelijk rifbouwende roodalgen ontdekt uit het Neoproterozoïcum. Andere groepen rifbouwende roodalgen nemen deze rol later over maar vanaf het Paleozoïcum is de groep prominent vertegenwoordigd in het fossielarchief.[12]

Menselijk gebruik

 src=
Nori, een ingrediënt uit de Japanse keuken dat bestaat uit de gedroogde roodalg purperwier (Porphyra umbilicalis).

Roodalgen zijn gemakkelijk te kweken en zijn rijk aan vitaminen en eiwitten. Een groot aantal soorten roodalgen wordt dan ook gegeten, zoals bijvoorbeeld dulse (Palmaria palmata) of purperwier (Porphyra umbilicalis).[13] Dulse wordt in Rusland zelfs gebruikt om een alcoholische drank van te maken. In Azië, met name in Japan, worden roodalgen geconsumeerd als voedsel, door ze bijvoorbeeld als nori in de soep mee te koken, of om sushi heen te wikkelen. Iers mos (Chondrus crispus) wordt in pudding en hoesttabletten gebruikt. De alg Dilsea carnosa wordt gebruikt als vleesvervanger.

Roodalgen worden daarnaast gekweekt als grondstof voor natuurlijke pigmenten, carrageen en agar-agar. Agar-agar en carrageen worden in voedingsmiddelen en cosmetica gebruikt. Voor de winning van agar-agar wordt meestal de soort Gelidium amansii gebruikt, maar ook wel Iers mos.

Gemineraliseerde afzettingen worden in gemalen vorm als algenkalk in de tuinbouw gebruikt. Algenkalk kan ook als voedingsstof gebruikt worden, voornamelijk om voedsel te verrijken in calcium en magnesium.

Zie ook

Bronnen & verwijzingen

Voetnoten

 1. a b c d Volgens Lee (2008)
 2. Thomas (2002) noemt 5000 tot 6000 soorten; Woelkerling noemt 10.000 soorten
 3. Fritsch (1945)
 4. Zie bijvoorbeeld de taxonomie van Saunders & Hommersand (2004); of die van Yoon et al. (2006)
 5. Holt, J.R. and C.A. Iudica (2013) Diversity of Life.
 6. Chondrus crispus is de bron voor agar.
 7. Zie bijvoorbeeld Xiao et al. (2004)
 8. Saunders & Hommersand (2004) geven bijvoorbeeld vier klassen; Yoon et al. (2006) zeven klassen
 9. Holt, J.R. and C.A. Iudica (2013) Diversity of Life. Descrition of the Phylum Rhodophyta (Wettstein 1922). Laatst aangepast: 03-04-2014
 10. Zie voor een beschrijving van deze endosymbiose Freeman & Herron (2003), pp 652-653; Futuyama (1997), p 170; Hedges et al. (2004)
 11. Zie Butterfield (2000) voor een beschrijving van deze fossielen
 12. Grant et al. (1991); Yun & Xun-lal (1992)
 13. Zie Mumford & Muira (1988)

Literatuur

 • (en) Butterfield, N.J.; 2000: Bangiomorpha pubescens n. gen., n. sp.: implications for the evolution of sex, multicellularity, and the Mesoproterozoic/Neoproterozoic radiation of eukaryotes, Paleobiology 26(3), pp. 386–404.
 • (en) Freeman, S. & Herron, J.C.; 2003: Evolutionary Analysis, Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-101859-0.
 • (en) Fritsch, F.E.; 1945: The structure and reproduction of the algae, Cambridge University Press, ISBN 0521050421.
 • (en) Futuyama, D.J.; 1997: Evolutionary Biology, Sinauer Associates, ISBN 0-87893-189-9.
 • (en) Grant, S.W.F.; Knoll, A.H. & Germs, G.J.B.; 1991: Probable Calcified Metaphytes in the Latest Proterozoic Nama Group, Namibia: Origin, Diagenesis, and Implications, Journal of Paleontology 65(1): pp. 1–18.
 • (en) Hedges, S.B.; Blair, J.E.; Venturi, M.L. & Shoe, J.L.; 2004, A molecular timescale of eukaryote evolution and the rise of complex multicellular life, BMC Evolutionary Biology 2: p. 4.
 • (en) Holt, J.R. and C.A. Iudica (2013) Diversity of Life. Description of the Kingdom Rhodoplantae (Saunders & Hommersand 2004)
 • (en) Lee, R.E.; 2008: Phycology, Cambridge University Press, (4th ed.), ISBN 978-0521638838.
 • (en) Mumford, T.F. & Muira, A.; 1988: Porphyra as food: cultivation and economics, in Lembi, C.A. & Waaland, J.: Algae and Human Affairs, Cambridge University Press, ISBN 0-521-32115-8.
 • (en) Saunders, G.W. & Hommersand, M.H.; 2004: Assessing red algal supraordinal diversity and taxonomy in the context of contemporary systematic data, American Journal of Botany 91: pp. 1494–1507.
 • (en) Thomas, D.; 2002: Seaweeds, Life Series, Natural History Museum, ISBN 0-565-09175-1.
 • (en) Woelkerling, W.J.; 1990: An introduction, in: Cole, K.M. & Sheath, R.G.; Biology of the Red Algae, Cambridge University Press, ISBN 0-521-34301-1, pp. 1–6.
 • (en) Xiao, S.; Knoll, A.H.; Yuan, X. & Pueschel, C.M.; 2004: Phosphatized multicellular algae in the Neoproterozoic Doushantuo Formation, China, and the early evolution of florideophyte red algae, American Journal of Botany 91(2): pp. 214–227.
 • (en) Yoon, H.S.; Müller, K.M.; Sheath, R.G.; Ott, F.D. & Bhattacharya, D.; 2006: Defining the major lineages of red algae (Rhodophyta) Journal of Phycology 42, pp. 482–492.
 • (en) Yun, Z. & Xun-lal, Y. 1992: New data on multicellular thallophytes and fragments of cellular tissues from Late Proterozoic phosphate rocks, South China, Lethaia 25(1): pp. 1–18.

Externe links

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologiePaleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veenPlantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygotePlantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldrukPlantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebiedPlantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · varens · zaadplanten · zeewierVegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberggetal · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia NL

Roodalgen: Brief Summary ( néerlandais ; flamand )

fourni par wikipedia NL

Roodalgen of roodwieren (wetenschappelijke naam: Rhodophyta, van Grieks: ῥόδον = roze; φυτόν = plant) zijn een belangrijke groep algen, waarvan meer dan 5000 soorten bekend zijn. De meeste roodalgen zijn meercellige organismen en leven in de zee, waaronder bepaalde groepen zeewier. Door het gebruik van het pigment r-fycoërytrine bij de fotosynthese zijn roodalgen rossig gekleurd.

Roodalgen leven voornamelijk in de littorale zone van de zee, maar sommige soorten komen ook in zoet water of op vochtige plekken op het land voor. De oudste fossielen van roodalgen zijn ongeveer 1400 miljoen jaar oud, waarmee het een van de oudste groepen algen is.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia NL

紅藻門 ( chinois )

fourni par wikipedia 中文维基百科
Antistub.svg
本条目需要擴充。(2017年10月14日)
请協助改善这篇條目,更進一步的信息可能會在討論頁扩充请求中找到。请在擴充條目後將此模板移除。

红藻門學名Rhodophyta),亦作紅藻門,是含有藻红素的一門藻類,屬於多細胞真核細胞的生物;約有6000種。

幾乎所有的紅藻都生活在海洋中,他們生長在漲潮線以下的岩石上或較深的水中,有些物種可以在250公尺深的海裡生長。紅藻多营附着生活,不产游动细胞。

紅藻不具有根莖葉構造,但它能够生存的深度超过任何植物。紅藻的顏色來自稱為藻红素色素,其紅色遮掩了葉綠素的顏色。

紅藻生殖产生孢子和异形配子,都不具有鞭毛;雌性生殖器称果胞,上有一延长部分——受精丝,精子不能游动,随水流至果胞,与受精丝接触受精;除部分品种外,还有世代交替现象。

分支

參考資料

双鞭毛生物多貌生物AH原始色素体生物(A),或广义植物 定鞭/隐藻生物(H)(有争议) SAR不等鞭毛/囊泡生物不等鞭毛类(S) 囊泡虫类(A) 有孔虫界(R) 古虫界 无根虫门英语Apusozoa 单鞭毛生物变形虫界 后鞭毛生物动物总界Mesomycetozoea英语Mesomycetozoea 蜷丝生物英语Filozoa蜷丝球虫纲英语Filasterea
领鞭毛虫纲 动物界或
“后生动物”
菌物总界真菌界 核形虫类 红藻门 皮胆虫英语Picozoa
皮胆虫英语Picozoa
灰胞藻 隐藻门Cryptomonadales Goniomonadales 绿色植物/
狭义植物绿藻门 链型植物轮藻门 有胚植物/
陆生植物苔藓植物/
非维管植物 维管植物石松门 真叶植物 种子植物
物種識別信息
Algae Graphic.svg 紅藻門是一個與藻類相關的小作品。你可以通过編輯或修訂擴充其內容。
 title=
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
维基百科作者和编辑

紅藻門: Brief Summary ( chinois )

fourni par wikipedia 中文维基百科

红藻門(學名:Rhodophyta),亦作紅藻門,是含有藻红素的一門藻類,屬於多細胞真核細胞的生物;約有6000種。

幾乎所有的紅藻都生活在海洋中,他們生長在漲潮線以下的岩石上或較深的水中,有些物種可以在250公尺深的海裡生長。紅藻多营附着生活,不产游动细胞。

紅藻不具有根莖葉構造,但它能够生存的深度超过任何植物。紅藻的顏色來自稱為藻红素色素,其紅色遮掩了葉綠素的顏色。

紅藻生殖产生孢子和异形配子,都不具有鞭毛;雌性生殖器称果胞,上有一延长部分——受精丝,精子不能游动,随水流至果胞,与受精丝接触受精;除部分品种外,还有世代交替现象。

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
维基百科作者和编辑