dcsimg
Life » » Animaux » » Arthropodes » Trilobita » » Proetidae »

Griffithidella alternata (Girty 1926)

Griffithidella alternata est une espèce de Trilobita dans la famille Proetidae.

L’EdlV a des données pour 3 attributs, dont :