dcsimg
Life » » Animaux » » Platyhelminthes » Trematoda » » Azygiidae »

Azygia micropteri (MacCallum 1921)

Azygia micropteri est une espèce de Platyhelminthes dans la famille Azygiidae.

L’EdlV a des données pour 11 attributs, dont :