dcsimg

Аномиялар ( kirghize )

fourni par wikipedia emerging languages
 src=
Anomia ephippium.

Аномиялар (лат. Anomiidae) — моллюскалардын бир тукуму, төмөнкү түрлөрү көп учурайт: аномия гигантская (лат. Radodesmus macrochima) — дөө аномия, а. шиповатая (Anomia squamula aculeuta) — тикендүү аномия ж.у.с.

Колдонулган адабияттар

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia жазуучу жана редактор

Аномиялар: Brief Summary ( kirghize )

fourni par wikipedia emerging languages
 src= Anomia ephippium.

Аномиялар (лат. Anomiidae) — моллюскалардын бир тукуму, төмөнкү түрлөрү көп учурайт: аномия гигантская (лат. Radodesmus macrochima) — дөө аномия, а. шиповатая (Anomia squamula aculeuta) — тикендүү аномия ж.у.с.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia жазуучу жана редактор