dcsimg

Dactylastele ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Dactylastele is a genus of sea snails, marine gastropod mollusks in the family Calliostomatidae.[2]

Species

Species within the genus Dactylastele include:

References

 1. ^ Marshall, B.A., 1995. Calliostomatidae (Mollusca: Gastropoda: Trochoidea) from New Caledonia, the Loyalty Islands, and the northern Lord Howe Rise. Résultats des Campagnes Musorstom 14 (Bouchet, P., ed.). Memoires de la Muséum National d’Histoire Naturelle 167: 381-458
 2. ^ Dactylastele Marshall, 1995. Retrieved through: World Register of Marine Species on 22 April 2010.
 3. ^ Dactylastele burnupi (E.A. Smith, 1899). Retrieved through: World Register of Marine Species on 22 April 2010.
 4. ^ Dactylastele duplicata (A. Adams, 1851). Retrieved through: World Register of Marine Species on 6 January 2019.
 5. ^ Dactylastele nevilli (Sowerby, 1905). Retrieved through: World Register of Marine Species on 22 April 2010.
 6. ^ Dactylastele poupineli (Montrouzier in Souverbie & Montrouzier, 1875). Retrieved through: World Register of Marine Species on 22 April 2010.

 title=
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Dactylastele: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Dactylastele ( néerlandais ; flamand )

fourni par wikipedia NL

Dactylastele is een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken).

Soorten

Synoniemen

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia NL

Dactylastele: Brief Summary ( néerlandais ; flamand )

fourni par wikipedia NL

Dactylastele is een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken).

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia NL

Dactylastele ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Dactylastele là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Calliostomatidae.[2]

Các loài

Các loài trong chi Dactylastele gồm có:

Chú thích

 1. ^ Marshall, B.A., 1995. Calliostomatidae (Mollusca: Gastropoda: Trochoidea) from New Caledonia, the Loyalty Islands, and the northern Lord Howe Rise. Résultats des Campagnes Musorstom 14 (Bouchet, P., ed.). Memoires de la Muséum National d’Histoire Naturelle 167: 381-458
 2. ^ Dactylastele Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 3. ^ Dactylastele burnupi (E.A. Smith, 1899). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 4. ^ Dactylastele duplicatum (A. Adams, 1851). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 5. ^ a ă Dactylastele nevilli (Sowerby, 1905). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 6. ^ Dactylastele poupineli (Montrouzier in Souverbie & Montrouzier, 1875). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến liên họ Trochoidea này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Dactylastele: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Dactylastele là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Calliostomatidae.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Depth range ( anglais )

fourni par World Register of Marine Species
0-350 m.

Référence

Marshall, B. A. (). Calliostomatidae (Gastropoda: Trochoidea) from New Caledonia, the Loyalty Islands, and the northern Lord Howe Rise. in: Bouchet, P. (Ed.) Résultats des Campagnes MUSORSTOM . Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle. Série A, Zoologie. : -.

licence
cc-by-4.0
droit d’auteur
WoRMS Editorial Board
citation bibliographique
Marshall, B. A. (1995). Calliostomatidae (Gastropoda: Trochoidea) from New Caledonia, the Loyalty Islands, and the northern Lord Howe Rise. <em>in: Bouchet, P. (Ed.) Résultats des Campagnes MUSORSTOM 14. Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle. Série A, Zoologie.</em> 167: 381-458.
contributeur
[email]