File:Azara striped hyena.png

Smith, Charles Hamilton, 1776-1859